Close

O nás

Spoločnosť Centrum vzdelávania IMS ponúka komplexné zabezpečenie konzultačnej činnosti a vzdelávacích programov v oblastiach medzinárodných štandardov ISO so zameraním na kvalitu, technickú čistotu, výkon procesných auditov vrátane analýz procesov a špecifikácii v oblasti automobilového priemyslu.

Centrum vzdelávania IMS je spoľahlivým partnerom ponúkajúcim konkrétne riešenia v oblasti výroby a služieb.

Pracovný tím je zložený z kvalifikovaných odborníkov v oblasti integrovaných systémov manažérstva spolupracujúcich s renomovanými certifikačnými spoločnosťami, zahraničnými a tuzemskými spoločnosťami v oblastiach manažérstva kvality, manažérstva rizík, technickej čistoty a systémov auditovania.

Výsledkom našej práce je okrem spokojnosti klientov a prestížne ocenenie Vysokej dôveryhodnosti ratingu AA