Close

Čo ponúkame

Výkon Auditov čistoty

Náš odborný tím audítorov vám ponúka komplexné zabezpečenie výkonu licencovaných  auditu čistoty podľa CAE –

Cleanliness Audits Excellence. 

 

Výkon auditu je riadený licenčným software a celý priebeh auditu je odborne komunikovaný s klientom.

 

Soft TC + Cleanliness Audit Excellence

 

Cleanliness Audit

 

Naši audítori Vám nastavia proces auditu:

 • Analýza potrieb a definícia konkrétnych cieľov auditu čistoty
 • Návrh plánu auditu čistoty
 • Realizácia
 • Priebežné hodnotenie

Výkon Auditov prvou a druhou stranou

Náš odborný tím audítorov vám ponúka komplexné zabezpečenie výkonu auditu kvality v súlade s požiadavkami medzinárodných noriem ISO a výkonu procesných auditov prostredníctvom licencovaných audítorov VDA

Centrum vzdelávania IMS, s.r.o. je držiteľom Certifikátu ISO 9001, potvrdzujúceho zavedený systém pre výkon Interných auditov.

Naši audítori Vám nastavia proces auditu:

 • Stanovenie cieľov auditu
 • Návrh plánu auditu 
 • Realizácia
 • Priebežné hodnotenie

Výkon školení

Dominantným faktorom služieb Centra vzdelávania – IMS, s.r.o. je najmä odborné školenia, tréningy, koučing, poradenstvo a podpora v oblasti:

Príprava Interných audítorov kvality – Garantom vzdelávania je Certifikačný audítor Certificate Nr.: 129131604.

Špecifické požiadavky BMW – realizácia rekvalifikačných auditov GP 90018-1,2

Špecifické požiadavky VW Group – požiadavky skupiny VW Group v súlade s FormelQ (Knkret, QPNI, Capability, Capability SW)

Vendormanagement – manažment dodávateľov a dodávateľského reťazca v nadväznosti na požiadavky automobilového priemyslu

Manažérske zručnosti

 • – Riadenia kvality,
 • – Riadenia procesu,
 • – Procesné riadenie kvality,
 • – Metódy kvality
 • – FMEA – analýza chýb a ich dôsledkov (vrátane aplikácie u klienta)


Naše tréningy zameriavame na praktickú aplikovateľnosť a odbornosť lektorského tímu, čoho výsledkom je zefektívnenie riadenia procesov u klienta a účinná aplikovateľnosť poznatkov zo školení.

Výkon konzultačnej činnosti

Centrum vzdelávania IMS je spoľahlivým partnerom ponúkajúcim konkrétne riešenia v oblasti výroby a služieb.

Naši kvalifikovaní odborníci Vám ochotne poskytnú praktické skúsenosti v oblasti priemyslu a služieb.